Thursday, 19 May 2016

Kreativiti Datang Dari... Keunikan Kita

Semua manusia dikurniakan dengan bakat dan keupayaan yang berbeza. Oleh itu, kita disarankan mencungkil bakat terpendam yang ada pada kita dan membuat sesuatu berasaskan bakat tersebut. 

Jangan cuba mencari jalan untuk meniru atau menjadi orang lain. Untuk menyelamatkan daripada usaha kita ditiru dengan sewenang-wenangnya ialah kita perlu menggunakan keunikan itu dengan sepenuhnya. 

Orang kreatif selalu bersedia untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa ragu. Mereka adalah di kalangan yang berjaya berdasarkan susur galur pengalaman yang mereka alami sendiri.

Apakah bakat kreatif yang aku punyai???

No comments: